Fotokontrakt

Priser leie* av digitale bilder pr bilde:

Vanlig foto: pr bruk 990,- / fritt bruk1 980,-  
Fly- og dronefoto pr bruk1 490,- / fritt bruk2 980,-    

Priser er oppgitt eksl. mva. Annet bruk avtales særskilt i det enkelte tilfellet. 


«Leie* pr bilde, pr bruk»:

Bildet leies og kan benyttes i 1 (en) sammenheng som har med deres firma å gjøre. Der det lar seg gjøre skal bildet krediteres med teksten: «foto: Per Kvalvik». Dere kan ikke videreselge eller framleie bildet til andre og dere må leie bildet på nytt om det skal benyttes i en annen sammenheng senere. 

 

«Leie* pr bilde, fritt bruk»:

Bilde leies og kan benyttes i alle sammenhenger som har med deres firma å gjøre. Der det lar seg gjøre skal bildet krediteres med teksten: «foto: Per Kvalvik». Dere kan ikke videreselge eller framleie bildet til andre. 

 

* definisjon av begrepet LEIE

Leie defineres som engangsleie og blir fakturert kun 1 gang uavhengig av hvor lenge bildet blir benyttet. Eierskapet til bildet tilhører fortsatt fotografen - derfor benyttes begrepet «leie» i stedet for begrepet «kjøp».


 

Bruk av bilder uten avtale:

Alle bilder er beskyttet iht. Åndsverkloven (dette gjelder uansett om bildet er merket med © eller ikke).  Om det forekommer bruk av mine bilder uten at det på forhånd er inngått avtale, vil faktura bli sendt til «brukeren» pålydende leiepris tilsvarende «fritt bruk». «Brukeren» må uansett inngå ny leiekontrakt om bildet skal benyttes ved en senere anledning. Jeg anbefaler å lese denne artikkelen som setter lys på bruk av andres bilder. 


 

Mvh Per Kvalvik,
Kvalvik Link

per@kvalvik.no 

© 2019 per@kvalvik.no